söndag 12 december 2010

Bra skolmat uppmärksammat i Mjölkspegeln.


Mjölkspegeln som är en tidning som ges ut av Mjölkfrämjandet har skrivit om skolmaten på Lidingö. Tyvärr har de inte lagt ut artikeln på nätet ännu, men kommer förhoppningsvis att göra det snart. Då kommer den att finnas här (Uppdatering: Nu funkar länken!).

torsdag 4 november 2010

Nya lagen i San Fransisco ska göra unga mindre feta

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8069713.ab

fredag 22 oktober 2010

Om överklagandena av kostentreprenaden på Lidingö

Nu har jag läst igenom dokumenten från förvaltningsrätten och Lidingö Stad. Ska försöka redgöra kortfattat för dessa.


Samtliga inblandade parter har alltså överklagat kostupphandlingen. ISS, Fazer och Sodexo.


Fazer anser att ISS inte uppfyller de sk ska kraven för anbudsområde 6 (Högsätra och Siggebogården) eftersom de anser att ISS i sitt anbud inte varit tydliga med näringsinnehållet i mellanmålen. Staden bestrider detta med hänvisning att detta är ett sk bör krav. Fazer anser vidare att de fått mindre poäng i upphandlingen än de skulle ha. Staden hävdar å sin sida att Fazer egentligen inte uppfyller de obligatoriska kraven eftersom de hade för mycket soppa och korv på menyn och därför egentligen skall diskvalificeras. Detta yrkar också ISS på i sitt överklagande.


ISS anser vidare i sitt överklagande att Fazer inte uppfyller ska kraven för område 3 (Hersby och Källängen) och 4 (Torsvik) eftersom den person de angett som verksamhetsansvarig har slutat på Fazer och ersatts av en annan samt att upphandlingens krav på fortbildningsprogram i samband med övertagandet inte redovisats. 


När vi kommer till Sodexo börjar det bli mer komplicerat. De anser att hela upphandlingen brister på tre punkter:


1) Otydliga parametrar för pris
Sodexo anser att det inte har varit möjligt för anbudgivare att ge ett realistiskt pris och räknar upp en mängd faktorer till att så är fallet. Sodexo menar att upphandlingen inte tydligt redovisar konsekvenserna kring kända förändringar under avtalstiden. Dessa handlar bl a om att förskolan i Torsvik håller på att bygga eget kök, Lidingö Sjukhems nedläggning, Ombyggnaden av Källängens kök och att det inte anges i upphandlingen exakt vilket fritidshem som kommer att vara sommaröppet. Lidingö Stad anser inte helt oväntat att detta är grundlöst. Inte minst eftersom två av Sodexos konkurrenter lämnat anbud.


2) Ändrade förutsättningar
Sodexo menar att förutsättningarna ändrats eftersom staden i september beslutat rusta upp vissa kök för 4 MSEK och att detta ändrar förutsättningarna att laga mat från gunden. Detta anser också staden vara grundlöst eftersom det inte var känt för ISS eller Fazer heller vid tidpunkten för att de skulle lämna anbud, den 10 juni.


3) Oproportionerliga krav
Här handlar det om att Sodexo tycker att det är orimliga vitesbelopp när avtalet inte uppfylls från leverantörens sida. De argumenterar utifrån andel ekologisk mat, felaktig hantering av specialkost, och kompetenskrav på presonal i köken. Detta anser Lidingö är rimligt och proportionerligt. Man argumenterar för att viten är rimliga om leverantören inte uppfyller det de har avtalat. Man pekar också på att vitesklausulen finns för att poängtera vikten av att skydda barns hälsa eftersom erfarenheten har visat att fel tyvärr händer och att det finns föräldrar som inte vågar låta sina barn äta specialkost eftersom fel inträffat. 


Detta är naturligtvis grova förenklingar och är du specialintresserad kan du själv läsa igenom materialet:
Fazers överklagande och Lidingö stads svar
Nu är det för sent på kvällen att komma med någon djupare analys av detta. Fazer och ISS gapar efter mer och anser att de borde vunnit varandras anbud också. Med Sodexo är läget ett annat. Man argumenterar utifrån helt andra kriterier och menar, vilket de tidigare skrivit om här på braskolmat, att hela upphandlingen är oseriös. De anför argument som för mig bitvis är helt vansinniga. Det lär vi få anledning att återkomma till.

Men konsekvensen i första läget är att Lidingö stad har förlängt nuvarande avtal i två månader. 

Spänningen är olidlig.

// Johan


onsdag 20 oktober 2010

Kostupphandlingen har överklagats

Fick mail från en journalist på tidningen Mitt i med uppgift om att Lidingös kostupphandling har överklagats av Sodexo, ISS och Fazer. Hoppas kunna bekräfta detta och komma med mer info om detta. Det innebär nog dessvärre att det kan komma att ta tid innan Lidingö får nya kostavtal trots allt. Jo. Om det är så känner jag mig lite snopen. Mer info kommer så fort jag vet mer.

torsdag 14 oktober 2010

Skolmaten i Rapport idag


Idag på Stora måltidsdagen presenterade Pär Bergkvist, som ni kunnat läsa om tidigare här på bloggen, de bästa skolköken i Sverige. Hans recept är enkelt. Det behövs en kock, en rektor och en förälder. Då blir det bra. Ibland riktigt bra. Han intervjuas också i dagens Rapport i SVT.

I Januari besökte han Lidingö och det kan ni läsa mer om här.

På stora måltidsdagen pratade också Brit Stakston, Strateg på JMW kommunikation, om hur man kan använda sociala medier för att förbättra den offentligfinansierade maten. Hon har också nyfiket lyssnat och följt utvecklingen här på Lidingö. Hon är en flitig bloggare och analytiker som bla skrivit en bok, Politik 2.0, som belyser hur politiken kan vitaliseras med hjälp av sociala medier. Hoppas hon hinner med en liten reflektion från dagen på sin blogg.

måndag 4 oktober 2010

Kommentar till Lars Björndahl (M) om skolmaten på LidingöModeratpolitikern och vice ordföranden i utbildningsnämnden på Lidingö, Lars Björndahl, har skrivit på sin blogg att han reagerat över förstasidan och artikeln om skolmaten i helgens Lidingö Tidning. Vi tyckte det var värt att kommentera, men då han förhandsmodererar sina kommentarer så publicerar vi för säkerhets skull vår syn på den historien här också.


Bäste Lars. 
När vi för ett år sedan tog kontakt med ordföranden i kommunstyrelsen, tillika din partikamrat så viftade han bort skolmatsfrågan och var närmast besvärad över samtalet. Han menade att man i alla tider klagat på skolmaten och att kommunen var nöjd med nuvarande lösning. När vi ville överlämna namninsamlingen med 1861 namnunderskrifter till kommunen så upplystes vi av nämnda partikamrat att den saknade legitimitet och att ni inte ens ämnade ta emot den. Detta eftersom den var gjord på internet. 


Vi menar inte att du inte engagerat dig i skolmaten, men att som du skriver - Jag vågar därför påstå att just därför att vi från politiskt håll redan dragit igång arbetet med att genom en ändrad upphandling öka skolmatens kvalitet så gick samarbetet med de aktiva föräldrarna mycket bra - och något egentligt "lobby-arbete" krävdes inte från deras sida eftersom vi redan var på väg åt det håll som de flesta önskade! - så upplever vi att du handskas ovarsamt med historiebeskrivningen. 


Gläds i stället åt att du och dina kollegor lyckats med konststycket att tillsammans med tusentals engagerade kommuninvånare och kompetenta tjänstemän göra en upphandling som har både legitimitet och förankring. Det är en manifestation i praktisk demokrati som du troligtvis har mer att vinna på, än att försöka ta billiga politiska poäng och plocka fjädrarna av kommunens tjänstemän.


Med vänliga hälsningar!


Johan Grafström, Josefin Wäneland, Peter Hagström
http://braskolmat.blogspot.com/

fredag 1 oktober 2010

Därför lämnade Sodexo inget anbud på kostentreprenaden på Lidingö

Kostupphandlingen på Lidingö kommun är i stora delar avslutad. Sodexo har för första gången i företagets historia avstått från att lämna anbud av denna omfattning, hos en redan befintlig kund. Sodexo lämnade inte något anbud på vare sig skolor, äldreomsorg eller leveranser till hemtjänst. 

Anledningen är att vi anser att förfrågningsunderlaget i denna upphandling har varit osedvanligt otydligt. Det kan till exempel ses genom att det i upphandling har inkommit 129 frågor, vilket är avsevärt många fler än brukligt. Denna otydlighet skapar diskussioner och tolkningar. Det har varit en bidragande orsak till att inga leverantörer lämnat anbud på två av åtta områden.

I alla anbud finns en vitesklausul och det tycker vi är bra. Anmärkningsvärt på Lidingö är att vite krävs redan vid första förseelse, oavsett felets storlek. Måltidsarbete är ett samarbete mellan kommun och leverantör. Vi tycker inte att utvecklingen av måltiden i första hand ska drivas via vite utan genom dialog.

Det finns krav på att mer mat ska tillagas från grunden. Det tycker vi är bra men tyvärr finns inte de fysiska förutsättningarna vad gäller kökens beskaffenhet. Vissa kök saknar till exempel stekbord, eller väl dimensionerade fläktsystem. Det finns heller inte något utrymme för att installera detta. För oss är det fortfarande oklart om leverantören får servera halvfabrikat eller om det inte ska serveras någon stekt mat på de skolorna.

Ett krav i upphandlingen är att maten ska anpassas efter målgruppens önskemål. Men flera av kraven gynnar inte elever eller boende på äldreomsorgen som maten är till för. Vår erfarenhet är att äldre vill ha husmanskost. Men kravet på nyckelhålsmärkning gör att de klassiska och populära husmanskosträtterna isterband och kokt fläskkorv med rotmos därmed inte kan serveras. En av skolbarnens favoriträtter, fiskpanetter, får heller inte serveras.

Vi har levererat mat till Lidingö skolor och äldreboende under de senaste sex åren. Det är tydligt att föräldrarna fått gehör för sina synpunkter i upphandlingen. Vi är positiva till föräldrars engagemang men kommunen måste se till att kraven är rimliga att uppfylla. Vi hade gärna sett ett fortsatt och utvecklat samarbetet av skol- och äldremat på Lidingö men vi tycker inte att det känns seriöst att lämna ett anbud utifrån gällande förfrågningsunderlag.

- - -
Vi mailade Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo, och frågade varför de valt att inte lämna anbud i kostupphandlingen på Lidingö och detta är deras svar. De har gett oss tillstånd att publicera svaret i sin helhet.

Gästbloggsinbjudningar skickade!Det var ett spännande möte igår när tjänstemännen berättade om de vinnande leverantörerna i kostupphandlingen på Lidingö. Fazer och ISS.
Fazer har redan gått ut med nyheten här.


Vi har bett både ISS och Fazer skriva ett inlägg här på bloggen kring varför de tror att de gått vinnande ur upphandlingen och lite vad de har för ambitioner med skolmatenpå Lidingö. Vi har också bett Sodexo att berätta varför de inte ens lade ett anbud i upphandlingen. Så återkom till bloggen för mer info.

onsdag 22 september 2010

Kostupphandlingen äntligen klar!

Efter drygt ett års intensivt arbete med kostupphandlingen finns nu ett färdigt förslag. Beslut om upphandlingen beräknas tas politiskt den 28 september och därför bjuder Lidingö stad in till informationsmöte:

Tid: torsdag den 30 september klockan 19.00
Lokal: kommunfullmäktigesalen i stadshuset (en trappa ner)

På mötet presenteras vilka leverantörer staden avser att teckna avtal med och vad det innebär för maten i skolor, förskolor och på äldreboenden. Lidingö stad genom projektledaren Gunnar Jansson ser fram emot att kunna berätta om en upphandling som innehåller bättre kvalitet och mer av både ekologiskt och mat lagad från grunden.

Hoppas så många intresserade som möjligt kan komma och lyssna och ställa frågor.

tisdag 4 maj 2010

19 maj i Ansgarskyrkan klockan 18.30

Idag har jag blivit intervjuad av Lidingö Tiding gällande skolmatsupphandlingen.
Jag tycker att det är tydligt att kommunens tjänstemän lagt ner ett stort arbete med att formulera krav. Det känns också som om de verkligen tagit hänsyn till de frågor och krav som föräldrar formulerat vid tidigare föräldrarmöten. Glädjande! Det går att påverka om man ligger i lite.

De personer som varit inblandade i arbetet med upphandlingsunderlaget har bjudit in till ett möte i Ansgarskyrakan 19 maj klockan 18.30.

Gunnar Jansson kommer att berätta om upphandlingen som nu kommer att komma igång i och med att underlaget är offentligt.

Alla engagerade Lidingöbor är varmt välkomna. Läs igenom upphandlingsunderlaget och se om du tycker att din röst blivit hörd. Kanske har du någon fråga som du kan passa på att fråga?

Boka kvällen i kalendern och sprid ordet!

torsdag 29 april 2010

Priset på skolmaten på Lidingö: 22 kronor/portion

Nu fick vi bilagorna som kompletterar bilden. se nedan vad maten får kosta per portion. 


Läs upphandlingen av skolmaten på Lidingö!I fredags skickades alltså förfrågningsunderlaget kring skolmaten på Lidingö ut enligt lagen om offentlig upphandling. Det är en offentlig handling så jag lägger upp den här så kan intresserade läsa och gärna kommentera. En positiv nyhet sådär spontant är att man för skolan - dock inte för äldrevården av någon anledning - har valt att sätta ett fast pris. Så konkurrerar entreprenörerna om kvalitet i stället för att erbjuda bästa affärsvillkor. Spännande tänkte jag men insåg att bilagan med just summan per måltid inte kommit med i mailet från Gunnar Jansson på Lidingö Stad. Lovar att återkomma om den. I övrigt så vore det kul att höra era kommentarer till upphandlingsunderlaget. Jag har snabbt bara sammanställt lite "highlights" nedan:


Lidingö stad söker entreprenörer som har ambition att utveckla verksamheten mot ökad gästnöjdhet och råvarokvalitet i fokus. Den mat som tillagas och serveras ska vara av god kvalité, näringsriktig, välsmakande, nylagad, varm och vald med hänsyn till målgruppen. Som ett led i att höja matens och måltidens kvalité vill Lidingö stad att:
- Huvudkomponenteran i måltiderna i största möjliga utsträckning ska vara lagade från grunden.
- Råvarorna ska innehålla så få tillsatser som möjligt.
- För elever och äldre ska antalet lunchrätter att välja på vara minst två, varav en vegetarisk för skolan.
- Målet är att ekologiska livsmedel utgör minst 25% av värdet på inhandlade livsmedel.
- Entreprenören förväntas arbeta aktivt för att minska matsvinnet.
- Menyer ska anpassas till säsongen
Hälsa i alla former är det bärande varumärket för Lidingö. Bra matvanor och bra kost är en förutsättning för att må bra, växa och utvecklas.
./.
Staden vill få större flexibilitet i menyerna. Två veckors framförhållning räcker utöver
innevarande vecka. Under avtalstiden ska nästkommande veckas matsedel anslås senast fredag i matsalen.
./.
Mindre tillsatser
Följande grupper av livsmedelstillsatser ska inte förekomma i den serverade maten:
- syntetiska färgämnen
- smakförstärkare, t.ex glutamat
Sötningsmedel ska normalt inte förekomma men kan i undantagsfall användas som
sötningsmedel åt diabetiker. Jästextrakt, som har en smakförstärkande funktion, betraktas inte som en tillsats utan som en ingrediens. Jästextrakt ska inte heller förekomma i den serverade maten. Livsmedlen ska inte innehålla industriellt framställda transfetter.
./.
Minst 60% av huvudkomponenterna i den varmrätt som inte är vegetarisk ska lagas från grunden i tillagningsköken. Med huvudkomponenter avses fisk, kött, fågel, korv, pannkakor.
./.
Om helfabrikat används bör de hålla hög kvalitet. Färdiga köttbullar och pannbiffar bör alltid vara krav-märkta. Färdiga pannkakor bör alltid vara ekologiska.
./.
I samtliga måltider ska följande ingå: 2 sorters knäckebröd till alla måltider. En sort ska ha minst 50% fullkorn, en sort ska vara Rutknäcke.
2 margarinsorter, en 40 % som ska vara nyckelhålsmärkt, en 70% varav högst en
tredjedel är mättat fett.
./.
Minst 10% av inköpskostnaden av totala livsmedelskostnaden under en kalendermånad ska utgöras av ekologiska livsmedel.
Menyerna bör komponeras så att de till minst 25% består av ekologiska varor.
./.
I måltiderna ska inte köttprodukter från djur som behandlats med hormoner i
tillväxtfrämjande syfte användas.
./.
Ladda ner underlagen här:

Och glöm inte att kommentera!

tisdag 27 april 2010

Underlaget är klar!

Idag har jag fått nyheten att upphandlingsunderlaget är offentligt. Jag har själv inte sett det än, men nu är jag nyfiken.

Gunnar Jansson kontaktade mig och imorgon ska vi diskutera hur vi når ut till alla gällande mötesinbjudan.

.... på återhörande inom kort.

onsdag 21 april 2010


Nu har det varit tyst länge, tyst på bloggen och tyst från våra politiker och tjänstemän.
För en månad sedan mailade jag till Gunnar Jansson och han sa då att i slutet av april bör handlingarna vara godkända och klara. Han sa att så fort de är klara så ska de kalla till ett möte med oss föräldrar.
Bara för att debatten tystnat något på Lidingö betyder det inte att inget händer. I media är debatten inte död.
Tidningen City har skrivit en artikel om oss, så även restaurangvärlden. Förra veckan fick jag en möjlighet att medverka i Lantz i P1, men kunde tvärr inte. Istället gjorde Camilla Sparring en strålande insats.
Jan Ogners undersökning redovisades i Lidingö tidning för ett tag sedan. Jag hade tänkt att skriva om det men luften gick lite ur mig efter jul. Tack Jan för din insats!
Idag fick jag ett tips om att LRF tagit fram en skrift för att hjälpa kommuner att ställa krav. Här finns mycket intressant att läsa. Kul att frågan drivs från så många håll och att kommunerna får konkret hjälp hur de ska ställa krav. Det ska blir intressant att läsa vad vår kommun knåpat ihop. Snart får vi hoppas.

måndag 22 februari 2010

Lidingöpanelen

Ännu en förälder har engagerat sig i skolmatsfrågan på Lidingö.
Jan Ogner, som arbetar med undersökningar, har utformat en web-enkät gällande skolmaten. Han menar att det är svårt att få fram vad Lidingöborna egentligen tycker om skolmaten om man låter alla formulera sig helt fritt.
Ägna gärna ett par minuter åt denna enkät!

Enkätens resultat kommer att presenteras på braskolmat när den är sammanställd.

tisdag 16 februari 2010

Jamie Oliver på TED 2010 om skolmaten


Snart ringer det in till upphandlingen. Inspireras av Jamie Olivers kampanj för bättre mat i USA i allmänhet och skolorna i synnerhet. Väl investerade 20 minuter.


torsdag 11 februari 2010

Nu börjar kraven på skolmaten ta form


Lidingö. Foto: plindberg (under Creative Commons)

Fick ett mail från Gunnel Eklöf och Lars Björndahl, ordf resp vice ordf i utbildningsnämnden här på Lidingö. De bad oss sprida det vidare till alla skolmatsintresserade. Så håll till godo:

Brev till föräldrarna betr. upphandling av skolmat.

Nu börjar vi närma oss ett fastställande av vilka kriterier och krav som ska finnas med i den kommande upphandlingen av skolmaten. Vi har diskuterat med projektledaren Gunnar Jansson och han har förklarat att det strider mot EU-reglerna att publicera de exakta kriterierna i förväg. Offentliggörande av vilka krav som ställs i upphandlingen måste ske i ordnade former och då fungerar det inte med att skicka ut förslag för allmän diskussion före offentliggörandet. Alla leverantörer måste få ta del av informationen exakt samtidigt, ingen ska få något försprång. Därför kan vi inte publicera det exakta innehållet i upphandlingsförfrågan i förväg.

Men vi kan ändå informera er om hur vi har resonerat, och vilka faktorer som finns med i de konkreta diskussionerna. Det handlar bl a om följande:

·       Begränsning av användandet av hel- och halvfabrikat
·       Laga mat från grunden med bra råvaror
·       Delvis ekologisk mat
·       Inga krav på att matsedeln ska vara planerad i detalj långt i förväg; man ska kunna använda överbliven mat nästa dag, och planera matsedel efter säsong.
·       Ta bort onödigt socker i mellanmålen
·       Erbjuda Bregott som komplement till Lätta
·       Vi kommer att ställa krav på miljön i upphandlingen
·       GMO och antibiotika får inte finnas i kött; röd- och gullistad fisk ska inte serveras
·       Krav på kompetens och engagemang hos personalen
·       Stort fokus på kvalitet i utvärderingen, alltså inte bara på pris
·       Bättre kvalitet i den regelbundna uppföljningen
·       Möjlighet för en entreprenör att bara lägga bud på i huvudsak ett skolområde

Tidplaner som nu gäller är ungefär som tidigare, dvs:

Annonsering under kvartal 1 2010.
Anbud ska komma in efter 5 – 6 veckor
Utvärdering klar före sommaren
Beslut till leverantör(er) i augusti
Nya entreprenörer i drift från den 1 januari 2011

Gunnel Eklöf
Lars BjörndahlDet har varit en spännande resa och det känns bra att politiker och tjänstemän inlett dialogen med föräldrar och elever. Mycket av det som varit uppe till diskussion har man, som det verkar, tagit fasta på. Sen infinner sig en känsla av att kraven måste preciseras om de ska betyda något i slutändan. Jag mailade tillbaka några frågor som kommer nedan i punktform:

En central frågeställning;
De punkter som ni listat. Är det skallkrav i upphandlingen?

Begränsning av användandet av hel- och halvfabrikat
När ni skriver begränsning så antar jag att det finns en procentuell andel angiven i upphandlingsförfrågan. Sen hoppas jag att andelen tillåtna helfabrikat är noll. Beroende på hur detta krav är formulerat skulle det ju kunna missbrukas av en entreprenör. Vi är alla överens om att halvfabrikat inte helt går att undvika, men helfabrikaten är fullt möjliga.

Laga mat från grunden med bra råvaror
Bra. Men också oerhört svepande formulerat. Hur kan man bedöma detta i en upphandling?

Delvis ekologisk mat
Finns det någon angiven procentandel kopplat till detta krav? I så fall bör mjölken exkluderas  annars finns risk att man löser det hela endast genom att servera ekologisk mjölk då detta är enkelt ur ett logistiskt perspektiv samt ger stor procentuell utdelning till en låg kostnad. Något exempelvis Sodexo bekräftade i föräldramötet på Torsvik i höstas.

Inga krav på att matsedeln ska vara planerad i detalj långt i förväg; man ska kunna använda överbliven mat nästa dag, och planera matsedel efter säsong.
Bra. Hoppas bara att det finns kockar i köken som kan hantera detta krav.

Ta bort onödigt socker i mellanmålen
Bra! Dock som andra krav lite svårt att tyda. Vad är onödigt socker?

Erbjuda Bregott som komplement till Lätta
Efterlängtat och bra!

Vi kommer att ställa krav på miljön i upphandlingen
Kan ni precisera detta något eftersom jag inte lyckats hitta någon CSR/Miljö för Lidingö Stad.

GMO och antibiotika får inte finnas i kött; röd- och gullistad fisk ska inte serveras
Gäller detta enbart kött? Finns inga krav kring djurhållningen, att uppfödare inte tillåts använda genmanipulerade grödor i foder exempelvis? Kan man inte hitta en skrivning kring att kött som serveras skall vara uppfött på sådant sätt att det uppfyller eller överträffar svensk lagstiftning?

Krav på kompetens och engagemang hos personalen
Antar att detta är mer preciserat i upphandlingsdokumentet.

Stort fokus på kvalitet i utvärderingen, alltså inte bara på pris
Också bra. Men det vill jag minnas inte är någon stor skillnad mot nuvarande upphandling som inte heller viktade priset sådär särdeles högt.

Bättre kvalitet i den regelbundna uppföljningen
Gärna beskrivet så att det blir tydligt hur uppföljning ska ske.

Möjlighet för en entreprenör att bara lägga bud på i huvudsak ett skolområde
Väldigt bra. Jag hoppas det ger bra möjligheter för små leverantörer att gå in i upphandlingen. Lidingö skulle absolut kunna vara ett profilerat område för rätt entreprenörer!

Utöver detta saknar jag krav kring användningen av tillsatser i maten. Det är väl rimligt attni som minsta krav bör ha att leverantörer inte får använda sig av andra tillsatser än de som är tillåtna för KRAV märkta produkter http://www.mittenklaliv.com/2009/05/krav-godkanda-tillsatser.html
  
Tyvärr blev svaret från Staden lite som man skulle kunna befara, att de inte kan gå mer i detalj än vad det gjort för att inte äventyra sekretessen och därmed hela upphandlingen. Gunnel hänvisade till Gunnar Jansson som svarade som följer:


Hej
Roligt att upphandlingen av kost till skolungdomar och äldre röner så stor uppmärksamhet. Cirka 275 personer har skickat mail och tyckt till. Jag tycker att vi fått en bra uppfattning om vad allmänheten, tjänstemännen och våra politiker vill. Våra krav vid upphandlingen måste vara realistiska och möjliga att följa upp som du så riktigt påpekar.
Dina/era frågeställningarna berör flera delar av förfrågningsunderlaget. Varje frågeställning/krav specificeras och definieras självfallet närmare i förfrågningsunderlaget. Det gäller också frågan om mindre tillsatser i maten.
Lidingö stad kommer att redovisa/förklara våra överväganden vid utformningen av det slutgiltiga förfrågningsunderlaget när upphandlingen har annonserats.
Då bjuder vi in till ett möte med intresserade.

På återhörande

Vänliga hälsningar
Gunnar Jansson
Utredningschef


Hur som haver har vi förhoppningsvis kommit en bit på vägen och det ska spännande att läsa det slutgiltiga upphandlingsunderlaget som vi naturligtvis publicerar här på bloggen när det är offentligt. Framförallt affärsvillkoren. Många föräldrar ville ju på mötet senast att Lidingö Stad ska sätta en prislapp på vad man vill betala för varje portion och att leverantörerna gentemot denna summa ska leverera så god kvalitet som möjligt i stället för att konkurrera med pris. Vi får se hur det bli med det.

torsdag 28 januari 2010

"Av 37 provade skolkök innehar Hersby Gymnasium plats 37"


Det är nästan så att jag får dåligt samvete att jag frågade Pelle Bergkvist om han kunde komma ut och testa köken på Lidingö. När jag läser om hans matresa på Lidingö lider jag med honom. Någonstans så visste jag ju vad han skulle möta. En bitvis stökig och oinspirerande miljö och mängder av uppvärmda helfabrikat. Det som är våra barns vardag. De kan inte välja annat, utan hänvisas till denna skattefinansierade utfodringsfabrik. Sedan raskt tillbaka i klassrummen för att uppfylla sina mål enligt läroplanen. För mig är det obegripligt att man inom skolan inte ser kopplingen mellan vad man stoppar i sig och hur man sedan presterar i skolan.


Turligt nog hann Pelle med en avstickare till Gåshaga och Futuraskolan, vilket i alla fall verkar ha balanserat bilden. Jag ska inte vädera det han skriver utan bara sätta det i relation till vad han själv skriver om syftet med sitt projekt på sin blogg; 

"Syftet är att skapa en dialog kring skolmaten i Sverige. Jag tänker inte bara ägna mig åt negativ kritik och gnäll, jag tänker berömma och entusiasmera; försöka lyfta fram goda exempel från skolkök som går sina egna vägar, som lyssnar på barn istället för politiker och som drivs av en passion för att laga riktigt god mat."

Länkarna:
Klockargårdens skola

tisdag 26 januari 2010

Äntligen har vi fått besök av Pelle!
Det har varit tyst ett tag här på bloggen. Jag tror ingen, varken jag, Josefin eller Peter riktigt fattade vad vi gav oss in på när vi startade vår lilla kampanj för skolmaten här på Lidingö. Den 4:e oktober förra året skrev vi den första bloggposten efter att ha träffat företrädare för Sodexo i Torsviks skola. Bloggstarten hade föregåtts av ett antal middagar där vi resonerat kring allt från att starta ett eget skolmatsparti till att starta någon form av religion som krävde god skolmat lagad från grunden. Det har mest varit kul, intressant och lärorikt men bitvis också tröstlöst och arbetsamt. Vår bloggstafett var spännande att hålla på med men jag undrar fortfarande var Lidingöpartiet och Miljöpartiet står och varför de inte lämnat sina bidrag trots att de lovat. Kanske har de fastnat i något spamfilter, eller så har vi glömts bort. 1833 personer skrev till slut under vår namninsamling för bättre skolmat som nu överlämnats till Utbildningsnämndens ordförande Gunnel Eklöf (FP).


Nu går i alla fall upphandlingen in i sin slutfas och det är oroväckande tyst från kommun och politiker. Senast vi träffade Lars Björndahl (M) och Gunnel Eklöf (FP) lovade de ett uppföljande möte för att diskutera upphandlingen innan den går ut. Jag ska maila och påminna dem att vi gärna vill ses. En välkommen sidoeffekt av upphandlingen är också att barnen påstår att maten blivit avsevärt bättre i deras skolor efter jullovet. Det tyder på att man kanske ska ha tätare mellan upphandlingarna då dessa kan ha en positiv effekt på leverantörerna


En som inte legat på latsidan är Pär Bergkvist som vi skrivit om tidigare här på bloggen. Mannen som gett sig i kast med att besöka 100 skolkök under ett år och skriva om sina upplevelser på bloggen 100skolkök1år.se. Igår kväll när jag satt och jobbade kom så ett kort mail:


Hej!
Imorgon åker jag till Lidingö för att prova skolmaten, äntligen.
Förhoppningsvis hinner jag med två besök. Vill du tipsa om nån skola?

Pelle Bergkvist
100 skolkök 1 årSedan Per startade sin blogg har han besökt 35 skolor runt om i Sverige  Utöver detta har han blivit inbjuden att besöka 250 skolor (13 dec 2009). Vad roligt att han kommer till oss på Lidingö. Jag tipsade honom om att besöka Källängen eller Klockargården, Hersby gymnasium samt Futuraskolan. På så sätt skulle han kunna prova alla tre leverantörer. Vi får se vad han valde för skolor men jag fick precis reda på att han hann med tre skolor idag. Det ska bli spännande att se hur han uppfattade sina besök! Det kommer jag att länka till här eller så följer ni själva hans blogg.