söndag 13 mars 2011

Debatt: Centerpartiet tar politiskt initiativ för skolmaten

Emilia Nyblom - Centerpartiet Lidingö


Centerpartiet sätter skolmåltiden på den politiska dagordningen och tar ansvar för en hållbar utveckling för barnens hälsa. Vid beslutet i Utbildningsnämnden den 3:e mars, valde därför Centerpartiet att avvisa den föreslagna utformningen av upphandlingen av skolmat i Lidingö. M, Fp, Kd, MP och S föreslog en storskalig lösning där anbudet omfattar ett totalbud för kommunens samtliga storkök. 

Centern vill att maten lagas där den ska ätas och att mindre aktörer ges en chans att leverera skolmat som stimulerar till innovativa lösningar. Anbudet ska också ge utrymme att driva ett unikt projekt i kommunen. 

Centerpartiet yrkade dessutom att kvalitetskriterierna skulle utökas. Förutom krav på ekologiska produkter och försiktighet med genmanipulerad mat, ska krav på närproducerat och ursprungsmärkning vara en viktig del. Slakt utan bedövning ska inte godkännas för något kött på Lidingö. Leverantörerna ska premieras om de lämnar information om varornas klimatpåverkan.

Lidingö, Hälsans Ö, har ett varumärke som förpliktigar och bör fyllas med matnyttigt innehåll.

Flera små aktörer med fokus på närproducerat
Små och lokala aktörer borde ges större möjlighet att leverera skolmat, mer mat borde lagas direkt på skolan och mindre färdiglagad mat borde levereras till våra skolbarn. Skolmåltiden ska vara höjdpunkt i barnens vardag och en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.
Det skapar en förståelse för kropp och hälsa, energi och klimat och vårt ansvar i kretsloppet.

Kommunal kraft
Den kommunala kraften ger oss möjlighet att ta ansvar i ett globalt perspektiv. 
Kommunerna har, genom att definiera kriterier för kostupphandling, en unik möjlighet att påverka råvaruleverantörerna.
Genom att ta kontroll över livsmedel i barnens mat, har vi större möjligheter att garantera god hälsa.

Hälften av kommunens förskolor har egna kokerskor, som är anställda av staden och gör direktupphandlingar av livsmedel. 
Menyerna skapar de tillsammans med barn och pedagoger. 
Detta bevisar att det är fullt möjligt med andra lösningar än stordrift.

Våra grannar kan!
Regeringen lyfter fram Täby som ett gott exempel i ”Sverige – det nya matlandet”. 
I Täby har man anställt en kock från en topprestaurang och fått eleverna att flockas i matsalen. 
Obetydligt dyrare och med mycket högre kvalitet än den tidigare lösningen med stora entreprenörer. 

Hela Västra Götaland satsar på egen regi och skolmatsakademi, där eleverna praktiserar i skolköken som en del i undervisningen.

Sverige är det nya matlandet med en matcocktail som fått internationellt genomslag, inspirerad av olika mattraditioner.
Kunskapen och medvetenheten kring livsmedel är idag stor, både hos barn och vuxna.

Innovativ vision
Lidingöpartiet stödjer Centerpartiets vision och vi är tillsammans övertygade om att Lidingö kan visa på det goda exemplet med innovativa småskaliga lösningar.

Emilia Nyblom är ledamot i Utbildningsnämnden för Centerpartiet
Lotta Cavalli-Björkman är ersättare i Utbildningsnämnden för Centerpartiet