fredag 1 oktober 2010

Därför lämnade Sodexo inget anbud på kostentreprenaden på Lidingö

Kostupphandlingen på Lidingö kommun är i stora delar avslutad. Sodexo har för första gången i företagets historia avstått från att lämna anbud av denna omfattning, hos en redan befintlig kund. Sodexo lämnade inte något anbud på vare sig skolor, äldreomsorg eller leveranser till hemtjänst. 

Anledningen är att vi anser att förfrågningsunderlaget i denna upphandling har varit osedvanligt otydligt. Det kan till exempel ses genom att det i upphandling har inkommit 129 frågor, vilket är avsevärt många fler än brukligt. Denna otydlighet skapar diskussioner och tolkningar. Det har varit en bidragande orsak till att inga leverantörer lämnat anbud på två av åtta områden.

I alla anbud finns en vitesklausul och det tycker vi är bra. Anmärkningsvärt på Lidingö är att vite krävs redan vid första förseelse, oavsett felets storlek. Måltidsarbete är ett samarbete mellan kommun och leverantör. Vi tycker inte att utvecklingen av måltiden i första hand ska drivas via vite utan genom dialog.

Det finns krav på att mer mat ska tillagas från grunden. Det tycker vi är bra men tyvärr finns inte de fysiska förutsättningarna vad gäller kökens beskaffenhet. Vissa kök saknar till exempel stekbord, eller väl dimensionerade fläktsystem. Det finns heller inte något utrymme för att installera detta. För oss är det fortfarande oklart om leverantören får servera halvfabrikat eller om det inte ska serveras någon stekt mat på de skolorna.

Ett krav i upphandlingen är att maten ska anpassas efter målgruppens önskemål. Men flera av kraven gynnar inte elever eller boende på äldreomsorgen som maten är till för. Vår erfarenhet är att äldre vill ha husmanskost. Men kravet på nyckelhålsmärkning gör att de klassiska och populära husmanskosträtterna isterband och kokt fläskkorv med rotmos därmed inte kan serveras. En av skolbarnens favoriträtter, fiskpanetter, får heller inte serveras.

Vi har levererat mat till Lidingö skolor och äldreboende under de senaste sex åren. Det är tydligt att föräldrarna fått gehör för sina synpunkter i upphandlingen. Vi är positiva till föräldrars engagemang men kommunen måste se till att kraven är rimliga att uppfylla. Vi hade gärna sett ett fortsatt och utvecklat samarbetet av skol- och äldremat på Lidingö men vi tycker inte att det känns seriöst att lämna ett anbud utifrån gällande förfrågningsunderlag.

- - -
Vi mailade Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo, och frågade varför de valt att inte lämna anbud i kostupphandlingen på Lidingö och detta är deras svar. De har gett oss tillstånd att publicera svaret i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar