fredag 22 oktober 2010

Om överklagandena av kostentreprenaden på Lidingö

Nu har jag läst igenom dokumenten från förvaltningsrätten och Lidingö Stad. Ska försöka redgöra kortfattat för dessa.


Samtliga inblandade parter har alltså överklagat kostupphandlingen. ISS, Fazer och Sodexo.


Fazer anser att ISS inte uppfyller de sk ska kraven för anbudsområde 6 (Högsätra och Siggebogården) eftersom de anser att ISS i sitt anbud inte varit tydliga med näringsinnehållet i mellanmålen. Staden bestrider detta med hänvisning att detta är ett sk bör krav. Fazer anser vidare att de fått mindre poäng i upphandlingen än de skulle ha. Staden hävdar å sin sida att Fazer egentligen inte uppfyller de obligatoriska kraven eftersom de hade för mycket soppa och korv på menyn och därför egentligen skall diskvalificeras. Detta yrkar också ISS på i sitt överklagande.


ISS anser vidare i sitt överklagande att Fazer inte uppfyller ska kraven för område 3 (Hersby och Källängen) och 4 (Torsvik) eftersom den person de angett som verksamhetsansvarig har slutat på Fazer och ersatts av en annan samt att upphandlingens krav på fortbildningsprogram i samband med övertagandet inte redovisats. 


När vi kommer till Sodexo börjar det bli mer komplicerat. De anser att hela upphandlingen brister på tre punkter:


1) Otydliga parametrar för pris
Sodexo anser att det inte har varit möjligt för anbudgivare att ge ett realistiskt pris och räknar upp en mängd faktorer till att så är fallet. Sodexo menar att upphandlingen inte tydligt redovisar konsekvenserna kring kända förändringar under avtalstiden. Dessa handlar bl a om att förskolan i Torsvik håller på att bygga eget kök, Lidingö Sjukhems nedläggning, Ombyggnaden av Källängens kök och att det inte anges i upphandlingen exakt vilket fritidshem som kommer att vara sommaröppet. Lidingö Stad anser inte helt oväntat att detta är grundlöst. Inte minst eftersom två av Sodexos konkurrenter lämnat anbud.


2) Ändrade förutsättningar
Sodexo menar att förutsättningarna ändrats eftersom staden i september beslutat rusta upp vissa kök för 4 MSEK och att detta ändrar förutsättningarna att laga mat från gunden. Detta anser också staden vara grundlöst eftersom det inte var känt för ISS eller Fazer heller vid tidpunkten för att de skulle lämna anbud, den 10 juni.


3) Oproportionerliga krav
Här handlar det om att Sodexo tycker att det är orimliga vitesbelopp när avtalet inte uppfylls från leverantörens sida. De argumenterar utifrån andel ekologisk mat, felaktig hantering av specialkost, och kompetenskrav på presonal i köken. Detta anser Lidingö är rimligt och proportionerligt. Man argumenterar för att viten är rimliga om leverantören inte uppfyller det de har avtalat. Man pekar också på att vitesklausulen finns för att poängtera vikten av att skydda barns hälsa eftersom erfarenheten har visat att fel tyvärr händer och att det finns föräldrar som inte vågar låta sina barn äta specialkost eftersom fel inträffat. 


Detta är naturligtvis grova förenklingar och är du specialintresserad kan du själv läsa igenom materialet:
Fazers överklagande och Lidingö stads svar
Nu är det för sent på kvällen att komma med någon djupare analys av detta. Fazer och ISS gapar efter mer och anser att de borde vunnit varandras anbud också. Med Sodexo är läget ett annat. Man argumenterar utifrån helt andra kriterier och menar, vilket de tidigare skrivit om här på braskolmat, att hela upphandlingen är oseriös. De anför argument som för mig bitvis är helt vansinniga. Det lär vi få anledning att återkomma till.

Men konsekvensen i första läget är att Lidingö stad har förlängt nuvarande avtal i två månader. 

Spänningen är olidlig.

// Johan


onsdag 20 oktober 2010

Kostupphandlingen har överklagats

Fick mail från en journalist på tidningen Mitt i med uppgift om att Lidingös kostupphandling har överklagats av Sodexo, ISS och Fazer. Hoppas kunna bekräfta detta och komma med mer info om detta. Det innebär nog dessvärre att det kan komma att ta tid innan Lidingö får nya kostavtal trots allt. Jo. Om det är så känner jag mig lite snopen. Mer info kommer så fort jag vet mer.

torsdag 14 oktober 2010

Skolmaten i Rapport idag


Idag på Stora måltidsdagen presenterade Pär Bergkvist, som ni kunnat läsa om tidigare här på bloggen, de bästa skolköken i Sverige. Hans recept är enkelt. Det behövs en kock, en rektor och en förälder. Då blir det bra. Ibland riktigt bra. Han intervjuas också i dagens Rapport i SVT.

I Januari besökte han Lidingö och det kan ni läsa mer om här.

På stora måltidsdagen pratade också Brit Stakston, Strateg på JMW kommunikation, om hur man kan använda sociala medier för att förbättra den offentligfinansierade maten. Hon har också nyfiket lyssnat och följt utvecklingen här på Lidingö. Hon är en flitig bloggare och analytiker som bla skrivit en bok, Politik 2.0, som belyser hur politiken kan vitaliseras med hjälp av sociala medier. Hoppas hon hinner med en liten reflektion från dagen på sin blogg.

måndag 4 oktober 2010

Kommentar till Lars Björndahl (M) om skolmaten på LidingöModeratpolitikern och vice ordföranden i utbildningsnämnden på Lidingö, Lars Björndahl, har skrivit på sin blogg att han reagerat över förstasidan och artikeln om skolmaten i helgens Lidingö Tidning. Vi tyckte det var värt att kommentera, men då han förhandsmodererar sina kommentarer så publicerar vi för säkerhets skull vår syn på den historien här också.


Bäste Lars. 
När vi för ett år sedan tog kontakt med ordföranden i kommunstyrelsen, tillika din partikamrat så viftade han bort skolmatsfrågan och var närmast besvärad över samtalet. Han menade att man i alla tider klagat på skolmaten och att kommunen var nöjd med nuvarande lösning. När vi ville överlämna namninsamlingen med 1861 namnunderskrifter till kommunen så upplystes vi av nämnda partikamrat att den saknade legitimitet och att ni inte ens ämnade ta emot den. Detta eftersom den var gjord på internet. 


Vi menar inte att du inte engagerat dig i skolmaten, men att som du skriver - Jag vågar därför påstå att just därför att vi från politiskt håll redan dragit igång arbetet med att genom en ändrad upphandling öka skolmatens kvalitet så gick samarbetet med de aktiva föräldrarna mycket bra - och något egentligt "lobby-arbete" krävdes inte från deras sida eftersom vi redan var på väg åt det håll som de flesta önskade! - så upplever vi att du handskas ovarsamt med historiebeskrivningen. 


Gläds i stället åt att du och dina kollegor lyckats med konststycket att tillsammans med tusentals engagerade kommuninvånare och kompetenta tjänstemän göra en upphandling som har både legitimitet och förankring. Det är en manifestation i praktisk demokrati som du troligtvis har mer att vinna på, än att försöka ta billiga politiska poäng och plocka fjädrarna av kommunens tjänstemän.


Med vänliga hälsningar!


Johan Grafström, Josefin Wäneland, Peter Hagström
http://braskolmat.blogspot.com/

fredag 1 oktober 2010

Därför lämnade Sodexo inget anbud på kostentreprenaden på Lidingö

Kostupphandlingen på Lidingö kommun är i stora delar avslutad. Sodexo har för första gången i företagets historia avstått från att lämna anbud av denna omfattning, hos en redan befintlig kund. Sodexo lämnade inte något anbud på vare sig skolor, äldreomsorg eller leveranser till hemtjänst. 

Anledningen är att vi anser att förfrågningsunderlaget i denna upphandling har varit osedvanligt otydligt. Det kan till exempel ses genom att det i upphandling har inkommit 129 frågor, vilket är avsevärt många fler än brukligt. Denna otydlighet skapar diskussioner och tolkningar. Det har varit en bidragande orsak till att inga leverantörer lämnat anbud på två av åtta områden.

I alla anbud finns en vitesklausul och det tycker vi är bra. Anmärkningsvärt på Lidingö är att vite krävs redan vid första förseelse, oavsett felets storlek. Måltidsarbete är ett samarbete mellan kommun och leverantör. Vi tycker inte att utvecklingen av måltiden i första hand ska drivas via vite utan genom dialog.

Det finns krav på att mer mat ska tillagas från grunden. Det tycker vi är bra men tyvärr finns inte de fysiska förutsättningarna vad gäller kökens beskaffenhet. Vissa kök saknar till exempel stekbord, eller väl dimensionerade fläktsystem. Det finns heller inte något utrymme för att installera detta. För oss är det fortfarande oklart om leverantören får servera halvfabrikat eller om det inte ska serveras någon stekt mat på de skolorna.

Ett krav i upphandlingen är att maten ska anpassas efter målgruppens önskemål. Men flera av kraven gynnar inte elever eller boende på äldreomsorgen som maten är till för. Vår erfarenhet är att äldre vill ha husmanskost. Men kravet på nyckelhålsmärkning gör att de klassiska och populära husmanskosträtterna isterband och kokt fläskkorv med rotmos därmed inte kan serveras. En av skolbarnens favoriträtter, fiskpanetter, får heller inte serveras.

Vi har levererat mat till Lidingö skolor och äldreboende under de senaste sex åren. Det är tydligt att föräldrarna fått gehör för sina synpunkter i upphandlingen. Vi är positiva till föräldrars engagemang men kommunen måste se till att kraven är rimliga att uppfylla. Vi hade gärna sett ett fortsatt och utvecklat samarbetet av skol- och äldremat på Lidingö men vi tycker inte att det känns seriöst att lämna ett anbud utifrån gällande förfrågningsunderlag.

- - -
Vi mailade Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo, och frågade varför de valt att inte lämna anbud i kostupphandlingen på Lidingö och detta är deras svar. De har gett oss tillstånd att publicera svaret i sin helhet.

Gästbloggsinbjudningar skickade!Det var ett spännande möte igår när tjänstemännen berättade om de vinnande leverantörerna i kostupphandlingen på Lidingö. Fazer och ISS.
Fazer har redan gått ut med nyheten här.


Vi har bett både ISS och Fazer skriva ett inlägg här på bloggen kring varför de tror att de gått vinnande ur upphandlingen och lite vad de har för ambitioner med skolmatenpå Lidingö. Vi har också bett Sodexo att berätta varför de inte ens lade ett anbud i upphandlingen. Så återkom till bloggen för mer info.