fredag 22 oktober 2010

Om överklagandena av kostentreprenaden på Lidingö

Nu har jag läst igenom dokumenten från förvaltningsrätten och Lidingö Stad. Ska försöka redgöra kortfattat för dessa.


Samtliga inblandade parter har alltså överklagat kostupphandlingen. ISS, Fazer och Sodexo.


Fazer anser att ISS inte uppfyller de sk ska kraven för anbudsområde 6 (Högsätra och Siggebogården) eftersom de anser att ISS i sitt anbud inte varit tydliga med näringsinnehållet i mellanmålen. Staden bestrider detta med hänvisning att detta är ett sk bör krav. Fazer anser vidare att de fått mindre poäng i upphandlingen än de skulle ha. Staden hävdar å sin sida att Fazer egentligen inte uppfyller de obligatoriska kraven eftersom de hade för mycket soppa och korv på menyn och därför egentligen skall diskvalificeras. Detta yrkar också ISS på i sitt överklagande.


ISS anser vidare i sitt överklagande att Fazer inte uppfyller ska kraven för område 3 (Hersby och Källängen) och 4 (Torsvik) eftersom den person de angett som verksamhetsansvarig har slutat på Fazer och ersatts av en annan samt att upphandlingens krav på fortbildningsprogram i samband med övertagandet inte redovisats. 


När vi kommer till Sodexo börjar det bli mer komplicerat. De anser att hela upphandlingen brister på tre punkter:


1) Otydliga parametrar för pris
Sodexo anser att det inte har varit möjligt för anbudgivare att ge ett realistiskt pris och räknar upp en mängd faktorer till att så är fallet. Sodexo menar att upphandlingen inte tydligt redovisar konsekvenserna kring kända förändringar under avtalstiden. Dessa handlar bl a om att förskolan i Torsvik håller på att bygga eget kök, Lidingö Sjukhems nedläggning, Ombyggnaden av Källängens kök och att det inte anges i upphandlingen exakt vilket fritidshem som kommer att vara sommaröppet. Lidingö Stad anser inte helt oväntat att detta är grundlöst. Inte minst eftersom två av Sodexos konkurrenter lämnat anbud.


2) Ändrade förutsättningar
Sodexo menar att förutsättningarna ändrats eftersom staden i september beslutat rusta upp vissa kök för 4 MSEK och att detta ändrar förutsättningarna att laga mat från gunden. Detta anser också staden vara grundlöst eftersom det inte var känt för ISS eller Fazer heller vid tidpunkten för att de skulle lämna anbud, den 10 juni.


3) Oproportionerliga krav
Här handlar det om att Sodexo tycker att det är orimliga vitesbelopp när avtalet inte uppfylls från leverantörens sida. De argumenterar utifrån andel ekologisk mat, felaktig hantering av specialkost, och kompetenskrav på presonal i köken. Detta anser Lidingö är rimligt och proportionerligt. Man argumenterar för att viten är rimliga om leverantören inte uppfyller det de har avtalat. Man pekar också på att vitesklausulen finns för att poängtera vikten av att skydda barns hälsa eftersom erfarenheten har visat att fel tyvärr händer och att det finns föräldrar som inte vågar låta sina barn äta specialkost eftersom fel inträffat. 


Detta är naturligtvis grova förenklingar och är du specialintresserad kan du själv läsa igenom materialet:
Fazers överklagande och Lidingö stads svar
Nu är det för sent på kvällen att komma med någon djupare analys av detta. Fazer och ISS gapar efter mer och anser att de borde vunnit varandras anbud också. Med Sodexo är läget ett annat. Man argumenterar utifrån helt andra kriterier och menar, vilket de tidigare skrivit om här på braskolmat, att hela upphandlingen är oseriös. De anför argument som för mig bitvis är helt vansinniga. Det lär vi få anledning att återkomma till.

Men konsekvensen i första läget är att Lidingö stad har förlängt nuvarande avtal i två månader. 

Spänningen är olidlig.

// Johan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar