söndag 4 oktober 2009

Välkommen till bloggen om Skolmaten på Lidingö!Vi som startat denna blogg har alla gemensamt att vi har barn i olika skolor på Lidingö. En annan sak vi har gemensamt är ett intresse för mat. Det är vår åsikt att våra barn förtjänar bra mat i skolan och att det också är något som är prioriterat för att de ska klara skolan. Vi har också följt debatten kring tillsatsämnen i maten och kan konstatera att det inte finns några policys eller restriktioner kring detta från varken Lidingö stad eller Sodexo som producerar merparten av skolmaten som serveras på Lidingö. Något som förvånar oss eftersom det finns studier som pekar på att användningen av vissa av dessa kan framkalla bl a allergier, trötthet och klåda samt öka risken för vissa sjukdomar. Sen finns det naturligtvis andra aspekter som ökad användning av ex rättvisemärkt eller ekologiskt odlad mat som vi kanske också skriver om här.

Nuvarande avtal med Sodexo och ISS löper ut den 31 december 2010 och nu inleder Lidingö stad en ny upphandling. Det är vår ambition att öka medvetenheten om maten som serveras i både skolor och inom vården så att nästa upphandling kan ta större hänsyn till dessa frågor. Maten är bränslet i våra kroppar och det är naturligtvis av yttersta vikt att denna håller god kvalitet och är så fri från tillsatsämnen som möjligt.

Vi hoppas naturligtvis att Lidingös politiker och även entreprenörer (Sodexo och ISS) väljer att ge sig in i debatten. Så välkommen hit. Kommentera gärna. Vill du engagera dig och kanske skriva texter så hör gärna av dig.

Johan Grafström - Josefin Wäneland - Peter Hagström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar